En facaderensning forlænger virksomhedens facades levetid

For et hvilket som helst firma er facaderensning en smart metode til at erhverve samt vedligeholde et lukrativt renommé hos interne og eksterne interessenter. En velholdt front giver nemlig indtryk af en professionel og indbydende virksomhed. Ydermere er en grundig facaderens og en efterfølgende facadeimprægnering en en optimal måde at bibeholde en sund bygning. I fald jeres firmas facade forekommer slidt og trist, kan I derfor med fordel ansætte et habilt facadefirma til at skænke virksomhedens facade fornyet glans og liv med en facaderens og facadeimprægnering.

Her i landet er der et omvekslende vejr med omfattende temperaturmæssige forskelle. Ydermere sætter partikler og os fra trafikken foruden alger, mos eller svampe betragtelige spor på facader over tid. Denne form for gevækster kan være skyld i ødelæggende frostskader i de bagvedliggende bygningskonstruktioner. Af den årsag er en grundig facaderensning, der fjerner al ødelæggende snavs og vækst fra alger og lignende fra bygningsfacaden, utvivlsomt en fordelagtig investering.

En professionel facaderens kan i mange tilfælde stå for sig selv eller blive udført som det første trin af en mere gennemgribende istandsættelse af en facade. Endvidere kan der vælges imellem talrige variationer af facaderensning, og det konkrete valg af metode kan foretages ved at se på, hvilken slags materiale jeres virksomheds facade er konstrueret af. Derudover skelnes der imellem, hvorvidt det bare er snavs og bilos såvel som alger og mos, der skal renses af eller, hvorvidt der tillige er en nuværende overfladebehandling som f.eks. en facadeimprægnering, der indledningsvist er nødt til at blive fjernes fra facaden.

Når beslutningen om, at I skal have en afrensning af jeres facade, er en realitet, er det som udgangspunkt bedst først at skaffe tilbud fra op til tre leverandører af facaderensning. Firmaet, som I hyrer, vil derefter først i samråd med jer tage en beslutning om, hvilken form for facaderens, der på optimal vis imødekommer jeres virksomheds behov. I den forbindelse tager firmaets specialister først og fremmest højde for, hvor stort jeres realistiske budget for en facaderens og eventuel facadeimprægnering er og hvor nænsom en behandling, som vil være påtvungen ift. facadens tilstand og byggematerialer.

Flertallet af facadefirmer vil udrydde eksisterende algegevækster fra bygningens facade, inden eksperterne begynder på den egentlige facaderens. Bagefter er højtryksspuling af bygningens facade med skoldhedt og koldt vand, som foranlediget af bygningens konstruktion såvel som tilstand måske er blandet sammen med kemiske opløsninger, den primært benyttede praksis ved en ordentlig facaderensning. For at sikre et optimalt resultat vil teknikerne som udgangspunkt påføre en holdbar facadeimprægnering, der gør den nyrensede facade flot og sund år efter år.