Bekosteligt børnetøj fra Storksak er mere værd end, hvad mange husholdninger har økonomi til.

I disse tider bliver der udarbejdet meget vedrørende, at barndomsårene som livstrin er kortere nu. Dét skyldes, bl.a., at rollinger allerede fra små får en lidenskabelighed for børnetøjsbrands. Vi kender ikke mange afkom, der ikke har en passion for mærkevare. Vi alle ka’ udspørge et vilkårligt lille pus, og en remse af brands som Soft Gallery (http://www.smaahjerter.dk/boernetoej/softgallery/pige_334.html) samt The Brand (http://www.smaahjerter.dk/boernetoej/the-brand_1638.html) vil styrte ud af hans trut…

Utallige betragter det ukorrekt at børn i endogså tidlig en livsperiode interesser sig for så bekostelige mærker som eksempelvis Atsuyo et Akiko & Rosemunde (http://www.smaahjerter.dk/boernetoej/rosemunde_1990.html). For realiteten er, at ik samtlige afkom besidder en mor og far, der har råd til så bekosteligt designertøj. Dét ka’ derfor resultere i, at de nævnte rollinger kan blive gjort nar af, i så fald, at de resterende rollinger bemærker dette. I specifikke lande har lederne søgt at løsne dette problem gennem at lancere en tvungen ensartet beklædning. Dog har det vist sig ik at være muligt at udrydde problemerne. Skoler, der har introduceret uniform, siger nemlig, at børnene stadig stræber efter tøj som for eksempel Soft Gallery samt Storksak blandt flere!

Mange tænker, at alle mennesker er kommet til verden med lige meget værd, men ej kommet til verden med de samme økonomiske hjælpemidler. Mange finder det derfor farligt, at vi alle danner børn til at efterstræbe dyrekøbte mærker som f.eks. Atsuyo et Akiko samt Storksak. Klarhjernede researchere tilråder, i stedet, at man som forælder donerer konstruktive jordnære værdier videre til rollingerne. Dét kunne f.eks være at belære børnene at skatte den omkringliggende natur, og eksemplificere for dem gode råd om fællesskab og samhørighed. Det er livsindstillinger, som hjælper til, at de små pus ender med at være næstekærlige mennesker, og dét tror jeg er en lærdom, forældre kan være beærede over…