Anvendende vikarservice er det simpelt og problemfrit at få fat i en stilling

Om fem uger siger min partner & jeg farvel til vores ynglingsdatter – hun skal på en god efterskole…. Hele familien er ude af os selv, fordi vi er så spændte, ik’ mindst det kære lille barn, der for den allerførste gang skal klare sig uden forældre…. Familien har spenderet temmelig langt tid på at nå til en enighed omkring, hvilken skole, vi skulle bruge penge på. Der findes så ufatteligt mange populære efterskoler, og det var enormt hårdt at vælge imellem dem. Hver gang vi til sammenkomster talte med nye mennesker, spurgte vi efter gode råd og erfaringer, men hver gang fik vi overrakt komplet nye svar! Jeg må sige, efter denne omgang, er jeg slet ik’ tvivlende omkring, at der ligger kodylt mange fantastiske efterskoler i Danmark! Det blev jo soleklart, at det hårde bare slet ik’ var at lokalisere en god efterskole, ej heller en boglig efterskole - www.ranumefterskole.dk – , men derimod at udvælge kun 1 ud af det fantastisk store udbud… Det er ik løgn at sige, at det tog lang tid, før vi traf det endelige valg…

Hele familien var ude at ”vurdere” mange af de allermest populære efterskoler.. Men naturligvis alene dem af alle de populære efterskoler, som også vores datter optaffede som gode… Under de hersens korte besøg prøvede jeg helt enormt meget at forholde mig helt passivt. Jeg ville, at det skulle være vores datter, og vores datter alene, som skulle bestemme, på hvilket sted hun ønskede at tilbringe et år af sit liv. Lige siden valget om et år på efter-skole blev taget, havde vi været fuldstændig enige om, at en god efterskole i vores optik betød en boglig efterskole… Det vil sige, at vi var fælles om at tænke, at den efter-skole min datter skulle på, som minimun skulle kunne tilbyde super duper skarp undervisning… Det var super duper afgørende for os alle, at hendes efterskole-ophold selvfølgelig blev en formidabel personlighedsudviklende oplevelse, men i lige så høj grad skulle et sådan år ruste hende til at begå sig super godt videre igennem et hårtdt udd.system. Så det mest essentielle var at opspore en boglig efterskole, som kunne kombinere disse to ønsker…!